Державна допомога при народженні дитини

Новое Таирово, государственная помощь при рождении ребенка, Нове Таїрове, державна допомога при народженні дитини

Допомога при народженні надається одному з батьків або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною.
Важливим моментом, який потрібно врахувати є те, що зараз за відсутності допомоги по догляду допомога при народженні виконує також роль доходів людини, які дають можливість зарахувати до страхового стажу період відпустки по догляду за дитиною до 3 років. А відповідно для того, щоб цей період був зарахований до страхового стажу, потрібно щоб допомога при народженні оформлялася саме на ту людину, яка бере або планує брати цю відпустку.

Куди і коли звертатися за допомогою

Для отримання допомоги необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, або за місцем народження дитини.

Важливо: звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не призначать.
Водночас допомога при народженні дитини, не одержана через смерть одного з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується матері (батьку, опікуну) за умови звернення за нею не пізніше ніж через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.

Перелік документів, необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно передусім пред’явити паспорт або інший документ, який підтверджує особу, та індивідуальний податковий номер (ІПН) (найчастіше потрібно надати копії паспорту та ІПН).
Крім того необхідно надати:

  • заяву, яка складається у довільній формі із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини.

Заява, може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника. Електронна послуга вже доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики за адресою: https://e-services.msp.gov.ua/ , та на єдиному державному порталі адміністративних послуг: http://my.gov.ua/. Електронні форми з автоматичною перевіркою введених даних та інтерактивними підказками мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні.
В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

  • копію свідоцтва про народження дитини (у випадку народження мертвої дитини допомогу при народженні не призначають).
  • особи, що звернулися за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей (народжених до 30 червня 2014 р.), подають копії свідоцтв про народження кожної дитини, яка враховується під час визначення розміру допомоги.
  •  опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про встановлення опіки.

Жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території
України і народили дитину під час тимчасового перебування за
межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Даний перелік документів є вичерпним.

Водночас для того, щоб період відпустки по догляду за дитиною до 3 років був зарахований до страхового стажу, в органи соціального захисту необхідно подати також копію наказу про надання відпустки по догляду за дитиною до 3 років або копію сторінок трудової книжки або інший документ щодо стажу особи.

У випадку, якщо один із батьків зареєстрований в іншому регіоні, орган соціального захисту фактично самостійно має перевірити чи отримувала ця особу цю допомогу по місцю реєстрації. Водночас часто просять для цього надати конверт та марки, щоб реалізувати цю можливість.

Крім того, для отримання допомоги необхідно в органи соціального захисту надати реквізити банківського рахунка, на який ви плануєте отримати цю допомогу.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги при народженні дитини: Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закон України «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»